επενδυτικες σχεσεις
Κατηγορίες

Μερισματική Πολιτική

Το Διοικητικό Συμβούλιο πρότεινε προς τη Γενική Συνέλευση των μετόχων, της 28ης Ιουλίου 2023, τη διανομή μερίσματος ποσού 0,08 ευρώ (μικτό μέρισμα) ανά μετοχή, για τη χρήση 2022.

Χρήση

ΜΕΡΙΣΜΑ / ΜΕΤΟΧΗ

2004 0.140 €
2005 0.040 €
2006 0.040 €
2007 0.050 €
2008 0.050 €
2009 0.050 €
2010 - €
2011 - €
2012 - €
2013 - €
2014 - €
2015 0.040 €
2016 0.040 €
2017 - €
2018 0.040 €
2019 - €
2020 - €
2021 0.040 €
2022 0.080 €