επενδυτικες σχεσεις
19.04.2019

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ 2019

Η εταιρεία ΕΚΤΕΡ Α.Ε. στα πλαίσια της ορθής, έγκυρης και έγκαιρης ενημέρωσης του επενδυτικού κοινού και σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 4.1.2 και 4.1.3.15.1. του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, ανακοινώνει το Οικονομικό Ημερολόγιο Έτους 2019:

Ανακοίνωση των Ετήσιων Οικονομικών Αποτελεσμάτων 2018 και ανάρτηση της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης Χρήσεως 2018 στις ιστοσελίδες της εταιρείας (www.ekter.gr) καθώς και στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αθηνών (www.helex.gr): Τετάρτη 24 Απριλίου 2019.

Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων: Παρασκευή 28 Ιουνίου 2019.

Αποκοπή Δικαιώματος Μερίσματος: Δευτέρα 22 Ιουλίου 2019.

Δικαιούχοι Μερίσματος: Τρίτη 23 Ιουλίου 2019.

Έναρξη Καταβολής Μερίσματος: Παρασκευή 26 Ιουλίου 2019.
Η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων είναι το αρμόδιο όργανο για την λήψη απόφασης διανομής ή μη μερίσματος. Λεπτομέρειες θα δοθούν με νεότερη ανακοίνωση της Εταιρείας μετά την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση.
Επισημαίνεται ότι η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλει τις προαναφερόμενες ημερομηνίες, αφού πρώτα ενημερώσει έγκαιρα το επενδυτικό κοινό.