επενδυτικες σχεσεις
24.04.2019

Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας Ν. 3556/2007

Η EΚΤΕΡ Α.Ε. ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου Ν.3556, τα Στοιχεία και Πληροφορίες και η Ετήσια Οικονομική Εκθεση 2018 της εταιρείας αναρτήθηκαν σήμερα Τετάρτη 24 Απριλίου 2019 στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αθηνών (http://www.helex.gr) καθώς και στην ιστοσελίδα της Εταιρίας (http://www.ekter.gr).