επενδυτικες σχεσεις
28.09.2018

Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας 3556/2007

Η EΚΤΕΡ Α.Ε. ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου Ν.3556, τα Στοιχεία και Πληροφορίες και η Εξαμηνιαία Οικονομική Εκθεση για την περίοδο 01.01 – 30.06.2018 αναρτήθηκαν σήμερα Παρασκευή 28 Σεπτεμβρίου 2018 στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αθηνών (www.helex.gr) καθώς και στην ιστοσελίδα της εταιρείας (www.ekter.gr)