επενδυτικες σχεσεις
30.04.2018

Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας Ν. 3556/2007

Η EΚΤΕΡ Α.Ε. ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου Ν.3556, τα Στοιχεία και Πληροφορίες και η Ετήσια Οικονομική Έκθεση 2017 της εταιρείας αναρτήθηκαν σήμερα Δευτέρα 30 Απριλίου 2018 στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αθηνών (http://www.helex.gr) καθώς και στην ιστοσελίδα της Εταιρίας (http://www.ekter.gr).