επενδυτικες σχεσεις

Ορκωτοί Ελεγκτές

Ελεγκτικό Γραφείο:

«AUDIT OPINION ΕΠΕ – ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ»,

Α.Μ. Σ.Ο.ΕΛ. 175

Χρυσοστόμου Σμύρνης 79, Μοσχάτο Αττικής 18345,

http://www.auditopinion.gr