επενδυτικες σχεσεις

Ορκωτοί Ελεγκτές

Ελεγκτικό Γραφείο:

«ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ Ε.Π.Ε. ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ»,

Α.Μ. Σ.Ο.ΕΛ. 133

Λεωφόρος Δημάρχου Μεταξά Αγγέλου 11, Γλυφάδα, 16675,

http://www.cpac.gr/