επενδυτικες σχεσεις
Κατηγορίες

Ορκωτοί Ελεγκτές

Ελεγκτικό Γραφείο:

«TMS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡEΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ»,

Α.Μ. Σ.Ο.ΕΛ. 166 - Αρ.ΓΕΜΗ: 119980903000 - ΑΦΜ: 800394662

Μιχαλακοπούλου 91, 115 28 Αθήνα, τηλ: 210 72 53 580-581, φαξ: 210 72 53 582

http://www.tms-auditors.gr

Ανεξάρτητο μέλος του Διεθνούς Οργανισμού ελεγκτικών επιχειρήσεων, “IAPA International”

 


«ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ Ι.Κ.Ε.»

Α.Μ. Ε.Λ.Τ.Ε. 067

ΚΑΠΕΤΑΝ ΓΕΡΜΑ 8, 185 43, ΠΕΙΡΑΙΑΣ

http:// www.cpa-a.gr