επενδυτικες σχεσεις
Κατηγορίες

Επιτροπή Αποδοχών & Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων

Κωνσταντίνος Κρασσάς

Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος

 

Ο κ. Κωνσταντίνος Κρασσάς είναι πτυχιούχος του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, με μεταπτυχιακές σπουδές στον τομέα της οργάνωσης και διοίκησης επιχειρήσεων (με ειδίκευση στον τομέα των τροφίμων και της γεωργίας) και με συμμετοχές σε πλήθος εκπαιδευτικών σεμιναρίων. Από το 2014 είναι στέλεχος (υπεύθυνος Product Manager) στην εταιρεία  HELLAGRO A.E., η οποία δραστηριοποιείται στους τομείς της εμπορίας υλικών βιομηχανικής συσκευασίας, συσκευασίας τροφίμων και προϊόντων αγροτικών εφαρμογών. Ο κ. Κρασσάς ειδικεύεται σε θέματα στρατηγικού σχεδιασμού (βελτίωση μεριδίου αγοράς εμπορικών εταιρειών, βελτίωση διαδικασιών για τη μείωση κόστους λειτουργίας των εταιρειών,  κλπ).