επενδυτικες σχεσεις
Κατηγορίες

Επιτροπή Ελέγχου

Ανδρονίκη Ιωαννίδου

Μη Εκτελεστικό Μέλος, Μέλος της Επιτροπής Ελέγχου της εταιρείας

 

Είναι πτυχιούχος του Ε.Μ.Π, Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών. Εξασκεί το επάγγελμα του Αρχιτέκτονα Μηχανικού από το 1991 μέχρι και σήμερα με κύρια απασχόληση την εκπόνηση αρχιτεκτονικών μελετών καθώς και την επίβλεψη – αυτεπιστασία κατασκευών κτιριακών ιδιωτικών έργων. Είναι μέλος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (Τ.Ε.Ε.), του Πανελλήνιου Συλλόγου Αρχιτεκτόνων (Σ.Α.Δ.Α.Σ.). Συνεχίζει όλα αυτά τα χρόνια την απασχόλησή της στο επάγγελμα του Αρχιτέκτονα Μηχανικού είτε έως ανεξάρτητη επαγγελματίας, είτε σε συνεργασία με εταιρείες.