τα εργα μας

Νοσοκομεία

Τ.Ε.Π Γ.Ν.Α. "Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ"

ΚΟΙΝΩΦΕΛΕΣ ΙΔΡΥΜΑ Ι.Σ. ΛΑΤΣΗ

1,850,000.00

Λεπτομέρειες