εταιρικη κοινωνικη ευθυνη

Υγεία και Ασφάλεια στην Εργασία

Η Διοίκηση και όλο το δυναμικό της ΕΚΤΕΡ Α.Ε. λειτουργεί με βάση Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης για την Ασφάλεια στην Εργασία , την Ποιότητα και την Προστασία του Περιβάλλοντος. Το σύστημα αυτό είναι απολύτως τεκμηριωμένο «ζωντανό» και διαρκώς ελεγχόμενο σύμφωνα με την ορθή πρακτική στο τομέα των δραστηριοτήτων μας.

Η Ασφάλεια όλων των εργαζομένων και συνεργατών μας αποτελεί πρώτη μας Αρχή στην επιλογή Έργων , Συνεργατών ,  Μεθόδων ,  Διαδικασιών και Εργασιών , και την ακολουθούμε από την πρώτη μέρα λειτουργίας μας.

Το σύστημα Διαχείρισης της Ασφάλειας και της Υγείας των εργαζομένων ικανοποιεί τις απαιτήσεις του προτύπου  OHSAS 18001 και είναι πιστοποιημένο για «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ, ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ».