εταιρικη κοινωνικη ευθυνη

Περιβάλλον

Στην ΕΚΤΕΡ Α.Ε. η Προστασία του Περιβάλλοντος αποτελεί μία από τις κρισιμότερες δεσμεύσεις μας γιαυτό και όλες οι εργασίες μας ακολουθούν τις αρχές της βιώσιμης κατασκευής και είναι πιστοποιημένες κατά το πρότυπο ISO 14001 για την «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ, ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ»

Σε όλα μας τα Έργα βασικός κανόνας είναι η δυνατόν μικρότερη επίδραση στο Περιβάλλον διαμέσου της χρήσης φιλικών προς το περιβάλλον υλικών , την ελαχιστοποίηση των αποβλήτων , την αποφυγή περιβαλλοντικών οχλήσεων και την ασφάλεια στην Εργασία.

Ενθαρρύνουμε του συνεργάτες μας να υιοθετήσουν τις ίδιες με εμάς αρχές όπου είναι αυτό δυνατό. Η ανακύκλωση ή/και επαναχρησιμοποίηση των χρησιμοποιούμενων πόρων γίνεται σε όλες τις φάσεις των εργασιών μας χωρίς να μεταβάλλουμε τις βασικές μας δεσμεύσεις στην Ποιότητα του τελικού μας προϊόντος.