η εταιρεια

Στελέχη διοίκησης

Κωνσταντίνος Μπούζας

Διευθυντής Έργων

Γεννήθηκε το 1978 στην Αθήνα και αποφοίτησε το 2001 από τη σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Η/Υ του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (ΕΜΠ). Ακολούθησε μεταπτυχιακές σπουδές στο Queen Mary University of London και στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών όπου έλαβε Μεταπτυχιακό Τίτλο Ειδίκευσης στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (MBA). Ξεκίνησε να εργάζεται στην ΕΚΤΕΡ το 2005 ως Μηχανικός Κατασκευών και μετέπειτα Εργοταξιάρχης σε διάφορα εργοτάξια της εταιρείας.Από το 2013 είναι Διευθυντής Έργων και μέλος του Εποπτικού Συμβουλίου της εταιρείας.